15 November 2016

Ibrah

Ibrah merupakan sekumpulan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para SR, ASR, Pembina, Pengasuh, Pimpinan dan Penasihat Unires.

Ibrah #14

Ibrah #13

Ibrah #12

Ibrah #11

Ibrah #10

Ibrah #9

Ibrah #8

Ibrah #7
Ibrah #6

Ibrah #5

Ibrah #4

Ibrah #3

Ibrah #2

Ibrah #1