21 Desember 2015

Tafhim

Program Tafhim dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam dari surat-surat dalam juz Amma dan diawali dari surat Al-Fatihah.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk klasikal dan diampu oleh mahasiswa semester akhir PUTM (Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah).

Dalam program ini, residen akan diberikan pemaparan seputar asbabunnuzul, tafsir, hikmah dan pesan serta aplikasi dalam kehidupan sehari-hari atas ayat dan/atau surat-surat dalam juz 30 dimulai dari surat Al-Fatihah, An-nas, Al Falaq s/d An-Naba’.

Melalui program tafhim ini diharapkan residen memiliki wawasan yang luas atas kebenaran kehidupan hakiki, memupuk keimanan dan ketaqwaan serta rasa cinta kepada Al-Qur’an.

Leave a Reply