Ibrah merupakan sekumpulan nasihat-nasihat yang disampaikan oleh para SR, ASR, Pembina, Pengasuh, Pimpinan dan Penasihat Unires. 


Video Ibrah Terbaru

Ibrah 1

Ibrah 3

Ibrah 5

Ibrah 5

Ibrah 9

Ibrah 2

Ibrah 4

Ibrah 6

Ibrah 6

Ibrah 6